Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106102

Danh Bạ cán bộ xã Thạch Sơn

Ngày 21/11/2017 12:05:47

Email của xã : thachson.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Soạn

BT ĐU- CT HĐND xã

0327319291

Doãn văn Tiến

PBT ĐU -CT UBND xã

0346651889

3

Bùi Văn Dân

Phó bí thư Đảng ủy

0988.317.190

buidan1967@gmail.com

4

Bùi Văn Nhân

PCT HĐND xã

0978.129.548

buinhan82@gmail.com

5

Nguyễn Thị Bích

CT UBTWMTTQ xã

0354442960

6

Bùi Văn Tình

PCT UBND xã

0983.225.989

tinhtrangkt@gmail.com

7

Bùi Ngọc Chiến

CT hội cự chiến binh

0387076565

8

Bùi Ngọc Lâm

CT hội nông dân

0345.699.197

lanndson@gmail.com

9

Bùi Thị Hằng

CT hội phụ nữ

0977.231.826

thuyhang27789@gmail.com

10

Quách Văn Uyên

BT đoàn xã

0989.544.579

uyenhdu1989@gmail.com

11

Bùi Đức Mình

Trưởng thônTTânSơn

0348762338

12

Bùi Hồng Chinh

CCVH xã0366170978chinhvhts@gmail.com

14

Bùi Văn Duyên

Trưởngthôn Đồng Hương

0366459272

15

Bùi Văn Ninh

Trưởng thôn Liên Sơn

0387237868

16

Lê Ngọc Hiền

Trưởng thôn Minh Sơn

0973098979

17

Bùi Văn Lưu

BTCB Bình Sậy

0348.076.048

18Bùi

Bùi Văn Hòa

BTCB kiêm TT bình chính

0374353487

19

Lê Ngọc Đông

CCĐC

0981137969

20

Nguyễn Thanh Dung

CCĐC nông nghiệp

0985722989

21

Tào Thị Ngân

CCVP UBND0375319179

22

Bùi Văn Thân

BTCB Đồng Hương

0358211150

23

Bùi Văn Bảy

BTCB Liên Sơn

0373407747

24

Lê Ngọc Hiền

BTCB Minh Sơn

0973.098.979


Cập nhật 01/10/2020.

Danh Bạ cán bộ xã Thạch Sơn

Đăng lúc: 21/11/2017 12:05:47 (GMT+7)

Email của xã : thachson.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Soạn

BT ĐU- CT HĐND xã

0327319291

Doãn văn Tiến

PBT ĐU -CT UBND xã

0346651889

3

Bùi Văn Dân

Phó bí thư Đảng ủy

0988.317.190

buidan1967@gmail.com

4

Bùi Văn Nhân

PCT HĐND xã

0978.129.548

buinhan82@gmail.com

5

Nguyễn Thị Bích

CT UBTWMTTQ xã

0354442960

6

Bùi Văn Tình

PCT UBND xã

0983.225.989

tinhtrangkt@gmail.com

7

Bùi Ngọc Chiến

CT hội cự chiến binh

0387076565

8

Bùi Ngọc Lâm

CT hội nông dân

0345.699.197

lanndson@gmail.com

9

Bùi Thị Hằng

CT hội phụ nữ

0977.231.826

thuyhang27789@gmail.com

10

Quách Văn Uyên

BT đoàn xã

0989.544.579

uyenhdu1989@gmail.com

11

Bùi Đức Mình

Trưởng thônTTânSơn

0348762338

12

Bùi Hồng Chinh

CCVH xã0366170978chinhvhts@gmail.com

14

Bùi Văn Duyên

Trưởngthôn Đồng Hương

0366459272

15

Bùi Văn Ninh

Trưởng thôn Liên Sơn

0387237868

16

Lê Ngọc Hiền

Trưởng thôn Minh Sơn

0973098979

17

Bùi Văn Lưu

BTCB Bình Sậy

0348.076.048

18Bùi

Bùi Văn Hòa

BTCB kiêm TT bình chính

0374353487

19

Lê Ngọc Đông

CCĐC

0981137969

20

Nguyễn Thanh Dung

CCĐC nông nghiệp

0985722989

21

Tào Thị Ngân

CCVP UBND0375319179

22

Bùi Văn Thân

BTCB Đồng Hương

0358211150

23

Bùi Văn Bảy

BTCB Liên Sơn

0373407747

24

Lê Ngọc Hiền

BTCB Minh Sơn

0973.098.979


Cập nhật 01/10/2020.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC