Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106102

Danh Bạ cán bộ xã Thạch Sơn

Ngày 21/11/2017 12:05:47

Email của xã : thachson.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Đức Trường

BT ĐU- CT HĐND xã

0962.597.678

ductruong2308@gmail.com

2

Đoàn Duy Phương

PBT ĐU -CT UBND xã

0945.073.484

duyphuongctts@gmail.com

3

Bùi Văn Dân

Phó bí thư Đảng ủy

0988.317.190

buidan1967@gmail.com

4

Bùi Văn Nhân

PCT HĐND xã

0978.129.548

buinhan82@gmail.com

5

Bùi Ngọc Chiến

CT UBTWMTTQ xã

0387.076.565

buingocchien1704@gmail.com

6

Bùi Văn Tình

PCT UBND xã

0983.225.989

tinhtrangkt@gmail.com

7

Lê Duy Nguyên

CT hội cự chiến binh

0354.419.647

8

Bùi Ngọc Lâm

CT hội nông dân

0345.699.197

lanndson@gmail.com

9

Bùi Thị Hằng

CT hội phụ nữ

0977.231.826

thuyhang27789@gmail.com

10

Quách Văn Uyên

BT đoàn xã

0989.544.579

uyenhdu1989@gmail.com

11

Lê Chí Cường

Trưởng thônTrường Sơn

0967.923.234

12

Nguyễn Văn Toàn

Trưởng thôn Bái Đằng

0984.562.133

13

Hoàng Văn Thiều

Trưởng thôn Đằng Sơn

0372.651.946

14

Bùi Văn Hiển

Trưởngthôn Đồng Hương

0355.664.560

15

Bùi Văn Bảy

Trưởng thôn Liên Sơn

0373.407.747

16

Tào Trung Thành

Trưởng thôn Minh Sơn

0966.842.772

17

Bùi Văn Lưu

BTCT kiêm TT Bình Sậy

0348.076.048

18

Nguyễn Tiến Chúc

BTCB kiêm TT bình chính

0342.419.121

19

Hoàng Trung Lưu

BTCB trường Sơn

0396.265.005

20

Bùi Hùng Mạnh

BTCB Bái Đằng

0399.626.645

21

Bùi Thị Liên

BTCB Đằng Sơn

0364.392.579

22

Bùi Văn Duyên

BTCB Đồng Hương

0858.079.610

23

Bùi Văn Vở

BTCB Liên Sơn

0385.260.711

24

Lê Ngọc Hiền

BTCB Minh Sơn

0973.098.979

Cập nhật 01/10/2020.

Danh Bạ cán bộ xã Thạch Sơn

Đăng lúc: 21/11/2017 12:05:47 (GMT+7)

Email của xã : thachson.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Đức Trường

BT ĐU- CT HĐND xã

0962.597.678

ductruong2308@gmail.com

2

Đoàn Duy Phương

PBT ĐU -CT UBND xã

0945.073.484

duyphuongctts@gmail.com

3

Bùi Văn Dân

Phó bí thư Đảng ủy

0988.317.190

buidan1967@gmail.com

4

Bùi Văn Nhân

PCT HĐND xã

0978.129.548

buinhan82@gmail.com

5

Bùi Ngọc Chiến

CT UBTWMTTQ xã

0387.076.565

buingocchien1704@gmail.com

6

Bùi Văn Tình

PCT UBND xã

0983.225.989

tinhtrangkt@gmail.com

7

Lê Duy Nguyên

CT hội cự chiến binh

0354.419.647

8

Bùi Ngọc Lâm

CT hội nông dân

0345.699.197

lanndson@gmail.com

9

Bùi Thị Hằng

CT hội phụ nữ

0977.231.826

thuyhang27789@gmail.com

10

Quách Văn Uyên

BT đoàn xã

0989.544.579

uyenhdu1989@gmail.com

11

Lê Chí Cường

Trưởng thônTrường Sơn

0967.923.234

12

Nguyễn Văn Toàn

Trưởng thôn Bái Đằng

0984.562.133

13

Hoàng Văn Thiều

Trưởng thôn Đằng Sơn

0372.651.946

14

Bùi Văn Hiển

Trưởngthôn Đồng Hương

0355.664.560

15

Bùi Văn Bảy

Trưởng thôn Liên Sơn

0373.407.747

16

Tào Trung Thành

Trưởng thôn Minh Sơn

0966.842.772

17

Bùi Văn Lưu

BTCT kiêm TT Bình Sậy

0348.076.048

18

Nguyễn Tiến Chúc

BTCB kiêm TT bình chính

0342.419.121

19

Hoàng Trung Lưu

BTCB trường Sơn

0396.265.005

20

Bùi Hùng Mạnh

BTCB Bái Đằng

0399.626.645

21

Bùi Thị Liên

BTCB Đằng Sơn

0364.392.579

22

Bùi Văn Duyên

BTCB Đồng Hương

0858.079.610

23

Bùi Văn Vở

BTCB Liên Sơn

0385.260.711

24

Lê Ngọc Hiền

BTCB Minh Sơn

0973.098.979

Cập nhật 01/10/2020.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC