Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106102

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Ngày 08/08/2020 12:05:37

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6 - 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc .

Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh, TP Thanh Hóa, các huyện Nho Quan (Ninh Bình), Lạc Thủy (Hòa Bình); các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 298 đại biểu đại diện cho hơn 7.700 đảng viên của Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự đại hội

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đề ra.

Kết quả, có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 15,6%/năm, vượt 0,1% mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2020 dự kiến tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 17%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 50,2%, ngành thương mại - dịch vụ chiếm 32,8%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng/người/năm, vượt 0,7% mục tiêu Đại hội. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở phát triển toàn diện. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh; giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được được nâng lên. Tổ chức đào tạo nghề cho 21.125 lượt lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 65%; giải quyết việc làm mới cho 21.582 lao động. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố và xét xử không để bỏ sót tội phạm, không để xảy ra án oan sai.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc đại hội.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện tăng cường, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Huyện ủy Ban hành Quyết định số 253-QĐ/HU, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành tiêu chí tu dưỡng, rèn luyện để phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, làm theo.Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Công tác dân vận được đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. UBND các cấp có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường thực Huyện ủy Thạch Thành trình bày báo cáo chính trịtại đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thạch Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyệntrình bày báo cáo tại đại hội.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị; chăm lo phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huyện Thạch Thành phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%; trong đó, nông - lâm nghiệp - thuỷ sản, tăng 6,7%; công nghiệp - xây dựng, tăng 14%; dịch vụ, tăng 14,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 68,6 triệu đồng/người/năm.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội thống nhất với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, nhấn mạnh những kết quả Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua và đóng góp những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới, với mong muốn không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; quyết tâm xây dựng huyện Thạch Thành sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, huyện Thạch Thành cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh cập nhật, bổ sung, hoàn hiện quy hoạch vùng huyện Thạch Thành với tư duy mới, tầm nhìn mới, vận dụng sáng tạo định hướng không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xác định phương hướng, mục tiêu phát triển của huyện trong cả trước mắt và lâu dài, bảo đảm tính liên kết với các địa phương trong tổng thể phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, xác định rõ động lực, các đột phá, mũi nhọn phát triển, trên cơ sở đó, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và tổ chức lại các hình thức sản xuất; tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện để chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ưu tiên sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến, đến tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng các xã và làng, bản đạt tiêu chí nông thôn mới bền vững.

Tập trung nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm công nghiệp; đồng thời, tăng cường công tác vận động, quảng bá, xúc tiến doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và các cơ sở sản xuất vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ, gắn với phát triển đô thị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn. Cùng với đó, huyện quan tâm và tập trung cao cho phát triển doanh nghiệp; khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, tập trung nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá - xã hội. Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ để người lao động tham gia phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình. Quan tâm thực hiện tốt các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Thành cần tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tại các nhà máy, cơ sở sản xuất đông người lao động, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thường xuyên rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể theo hướng sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết, tạo sự đồng thuận, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiêm vụ chính trị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong rằng, với truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong Đảng bộ và Nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chiều cùng ngày và ngày 7 – 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành, tiếp tục chương trình làm việc, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và bế mạc.

Xuân Hùng

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đăng lúc: 08/08/2020 12:05:37 (GMT+7)

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6 - 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc .

Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh, TP Thanh Hóa, các huyện Nho Quan (Ninh Bình), Lạc Thủy (Hòa Bình); các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 298 đại biểu đại diện cho hơn 7.700 đảng viên của Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự đại hội

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đề ra.

Kết quả, có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 15,6%/năm, vượt 0,1% mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2020 dự kiến tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 17%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 50,2%, ngành thương mại - dịch vụ chiếm 32,8%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng/người/năm, vượt 0,7% mục tiêu Đại hội. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở phát triển toàn diện. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh; giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được được nâng lên. Tổ chức đào tạo nghề cho 21.125 lượt lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 65%; giải quyết việc làm mới cho 21.582 lao động. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố và xét xử không để bỏ sót tội phạm, không để xảy ra án oan sai.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc đại hội.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện tăng cường, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Huyện ủy Ban hành Quyết định số 253-QĐ/HU, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành tiêu chí tu dưỡng, rèn luyện để phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, làm theo.Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Công tác dân vận được đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. UBND các cấp có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường thực Huyện ủy Thạch Thành trình bày báo cáo chính trịtại đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thạch Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyệntrình bày báo cáo tại đại hội.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị; chăm lo phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huyện Thạch Thành phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%; trong đó, nông - lâm nghiệp - thuỷ sản, tăng 6,7%; công nghiệp - xây dựng, tăng 14%; dịch vụ, tăng 14,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 68,6 triệu đồng/người/năm.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội thống nhất với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, nhấn mạnh những kết quả Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua và đóng góp những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới, với mong muốn không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; quyết tâm xây dựng huyện Thạch Thành sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, huyện Thạch Thành cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh cập nhật, bổ sung, hoàn hiện quy hoạch vùng huyện Thạch Thành với tư duy mới, tầm nhìn mới, vận dụng sáng tạo định hướng không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xác định phương hướng, mục tiêu phát triển của huyện trong cả trước mắt và lâu dài, bảo đảm tính liên kết với các địa phương trong tổng thể phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, xác định rõ động lực, các đột phá, mũi nhọn phát triển, trên cơ sở đó, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và tổ chức lại các hình thức sản xuất; tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện để chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ưu tiên sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến, đến tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng các xã và làng, bản đạt tiêu chí nông thôn mới bền vững.

Tập trung nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm công nghiệp; đồng thời, tăng cường công tác vận động, quảng bá, xúc tiến doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và các cơ sở sản xuất vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ, gắn với phát triển đô thị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn. Cùng với đó, huyện quan tâm và tập trung cao cho phát triển doanh nghiệp; khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, tập trung nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá - xã hội. Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ để người lao động tham gia phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình. Quan tâm thực hiện tốt các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Thành cần tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tại các nhà máy, cơ sở sản xuất đông người lao động, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thường xuyên rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể theo hướng sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết, tạo sự đồng thuận, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiêm vụ chính trị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong rằng, với truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong Đảng bộ và Nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chiều cùng ngày và ngày 7 – 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành, tiếp tục chương trình làm việc, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và bế mạc.

Xuân Hùng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC