Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106102
Vùng xã Thạch Sơn ngày nay thuộc mường La Sơn, tổng Án Đỗ, gồm các xã thuộc sau: Án Đỗ, Yên Dạ, La Sơn( gồm các nhóm: Đồng Bai, La Sơn, Đồng Giáng, Hón Nước, Chòm Sậy, Đồng Canh. Đầu năm 1947 chính phủ quy định bỏ đơn vị hành chính cấp tổng, lấy xã là đơn vị hành chính cuối cùng trong hệ thống hành chính 4 cấp. Vì vậy tổng Án Đổ được đổi tên thành xã Việt Bắc. Năm 1950 xã Việt Bắc được đổi tên thành xã Thạch Sơn gồm 12 xóm. Năm 1954 xã Thạch Sơn được chia thành hai xã Thạch Sơn và Thạch Bình; xã Thạch Sơn gồm các xóm: La Sơn, Bình Sậy, Bình Chính, Đồng Giáng, Đằng Sơn, Bái Đằng, Đằng Giang; với dân số khoảng 1.600 người. Đến năm 1990 thành lập thêm 1 thôn gọi là thôn Minh Sơn với 36 hộ, gần 140 khẩu.. Năm 2004 thực hiện chủ trương giải thể nông trường Thạch Thành, nông trường Thạch Thành chuyển bàn giao đội sản xuất Tây Thành về xã Thạch Sơn quản lý và gọi là thôn Trường Sơn. Như vậy quá trình hình thành và phát triển của xã Thạch Sơn cho đến nay gồm các đơn vị: Trường Sơn, Bái Đằng, Đằng Sơn, Đồng Hương, Liên Sơn, Bình Sậy, Bình Chính và Minh Sơn, với tổng số hộ là 1.537 với 6.936 nhân khẩu.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC