Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106102
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) trong 5 năm 1.972 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2015-2020 là 17,0% (so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đạt 100 %).
 Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất 540.657 triệu đồng, tăng 150% so với năm 2015 ( =97,7% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXI).
Trong đó: Nông, lâm, thủy sản 71.092 triệu đồng, giảm 34.323 triệu đồng  so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 13,1%;
 Công nghiệp- Xây dựng đạt 220.382 triệu đồng tăng 269% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 40,8%;
Thương mại - dịch vụ đạt 249.183 triệu đồng, tăng 340% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 46.1%.
          Tổng giá trị thu nhập năm 2020 là 349.193 triệu đồng, tăng 157 tỷ so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 47,4 triệu đồng/người/năm (đạt 105 % so với NQ Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra).
1.1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản:
Tổng GTSX Nông - Lâm - Thủy sản trong 5 năm 424,1 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,4%, năm cao nhất đạt 110,7 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệptừng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá.
Cơ cấu ngành nông nghiệp thời kỳ 2015-2020: Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 95%; lâm nghiệp: 3,7%; Thủy sản 1,3%. (trong nông nghiệp: Trồng trọt chiếm 43%, chăn nuôi: 49%, dịch vụ nông nghiệp: 8%)
+Về sản xuất nông nghiệp:
          - Trồng trọt : Tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất (chuyển đổi 90 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây mầu khác) tạo điều kiện cho đầu tư thâm canh, tăng vụ, tăng năng xuất cây trồng. Diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt từ 1000-1200 ha; đưa một số loại cây trồng mới như Ớt xuất khẩu, bí xanh, dưa, bưởi, mít, ổi vv… vào sản xuất; phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương nội đồng. Vì vậy, năng xuất, sản lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích được nâng lên (năm 2015 năng suất lúa bình quân là 49 tạ/ha, mía là 65 tấn/ha. Đến năm 2020 năng suất lúa bình quân là 57 tạ/ha, mía 75 tấn/ha). Sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 2700 tấn. Bình quân lương thực đầu người đạt 357 kg/người/năm (đạt 98,5 % so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXI).
    - Chăn nuôi: Giá trị sản xuất về chăn nuôi bình quân hằng năm đạt 47,1 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm. Đã lãnh đạo phát triển, đa dạng các loại hình vật nuôi, tận dụng và phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên, áp dụng tiến bộ KHKT, đưa các loại giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chăn nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng bán công nghiệp, trang trại và gia trại, trong nhiệm kỳ đã phát triển thêm 9 mô hình trang trại (tổng số trang trại trên địa bàn hiện nay là 25 trang trại). Đến nay tổng đàn trâu 1200 con, đàn bò 250 con, đàn lợn 6150, đàn gia cầm 44.784 con. Đàn dê 600 con, đàn ong là 700 đàn.
     - Thủy sản: Đã lãnh đạo chuyển đổi diện tích đất vùng trũng, đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (chuyển đổi được 4,7 ha). Xây dựng các mô hình kết hợp nuôi trồng thủy sản với trồng trọt và chăn nuôi. Chuyển giao KHKT đưa các loại giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; hiệu quả từng bước được nâng lên. Giá trị sản xuất ngành thủy sản bình quân nhiệm kỳ đạt 890 triệu đồng/ năm cao nhất đạt 1.3 tỷ đồng.
     - Về sản xuất lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp đạt kết quả khá, trong nhiệm kỳ trồng mới 120 ha và nhiều cây phân tán, nâng diện tích rừng hiện nay lên 259,9 ha. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Giá trị sản xuất từ lâm nghiệp bình quân hằng năm đạt trên 3,2 tỷ đồng, tăng bình quân 13,7%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng 19,3%.
1.2. Sản xuất Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng cơ bản.
Đến nay toàn xã có 65 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (gồm các ngành nghề: mộc dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biên lâm sản, hàn xì, sản xuất mật mía...). điển hình như công ty Anh Kiên, công ty Đại Sứ chế biến lâm sản, công ty Xuân Phú chế biến gạch không nung, công ty xây dựng Hoàng Anh, Công ty sản xuất than củi xuất khẩu của hộ ông Hoan. Cơ sở sản xuất nhôm kính anh Dương thôn Liên Sơn, cơ sở hàn xì anh Hạnh thôn Minh Sơn vv… Tốc độ phát triển, giá trị sản xuất, tỷ trọng thu nhập ngày càng cao, thu hút một bộ phận lao động có tay nghề, tạo ra phân công lao động trong nông thôn. Năm 2015 giá trị 26,1 tỷ, năm 2020 ước đạt 91,5 tỷ, tăng 50,5 % so với năm 2015.
            Xây dựng cơ bản thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đầu tư trong xây dựng cơ sở vật chất, chủ động phát huy nội lực, huy động sức đóng góp của nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, thông qua các chính sách kích cầu để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cơ sở hạ tầng được quan tâm xây dựng như: Phòng học, nhà bếp ăn bán trú trường Mầm Non, nhà hiệu bộ trường THCS, trụ sở UBND, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, kênh mương cứng nội đồng, cống hón bò, cống hồ đằng sơn, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn… Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ (bao gồm cả đầu tư xây dựng cơ bản trong dân cư) đạt 421,2 tỷ đồng, trong đó: vốn dân cư là 386 tỷ đồng; vốn nhà nước 25,7 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 9,5 tỷ đồng.
 1.3. Hoạt động thương mại - Dịch vụ:
 Hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển: Năm 2015 có 155 hộ đến đầu năm 2020 có 175 hộ kinh doanh dịch vụ được cấp phép, có 8 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; toàn xã có 9 máy cày bừa; 63 ô tô; 04 máy múc. Các loại hình dịch vụ phát triển, tập trung vào các lĩnh vực: thương nghiệp, vận tải, dịch vụ nông nghiệp, nhà hàng ăn uống...Các điểm buôn bán, chợ, giao lưu hàng hóa được duy trì và phát triển đa dạng. Điển hình như cửa hàng xe máy Bằng Biểu, cửa hàng tạp hóa Hoàn Vi, cửa hàng điện thoại Hưng Nhung thôn Minh Sơn, cửa hàng đồ gia dụng Tám Nhung, quán giải khát Sơn Bình thôn Liên Sơn vv.. Đã mang lại giá trị thu nhập cho hộ và tiện lợi cho người tiêu dùng. thương mại dịch vụ năm 2016 là 90,6 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 249,1 tỷ đồng, tăng 158,5 tỷ đồng so với năm 2016. Bình quân giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 165,4 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 27,8%.
Hoạt động của HTX được thực hiện theo luật, các khâu dịch vụ cơ bản được thực hiện, từng bước đáp ứng một phần nhu cầu dịch vụ của xã viên.
1.4. Công tác thu, chi ngân sách và tín dụng ngân hàng.
Đã tập trung lãnh đạo và có nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khai thác mọi nguồn thu tại xã, thu ngân sách luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu cố định tại địa bàn đã có nhiều cố gắng: năm 2016 thu tại địa bàn là 5,8 tỷ đồng, năm 2020 thu tại địa bàn ước đạt 7,5 tỷ đồng; từ đó góp phần đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, chi chế độ con người, chi đầu tư phát triển (Tổng vốn ngân sách xã chi cho đầu tư phát triển trong nhiệm kỳ là 5,5 tỷ đồng); thực hiện công khai bảo đảm đúng nguyên tắc trong thu, chi tài chính theo luật ngân sách. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 47,8 tỷ đồng, tổng thu ngân sách bình quân hằng năm 9,6 tỷ đồng.Tổng chi ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 47,8 tỷ đồng, bình quân hằng năm 9,6 tỷ đồng.
Hoạt động tín dụng đã tập trung bám sát chủ trương định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, người vay đã đầu tư sản xuất, kinh doanh đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy KTXH phát triển. Ngân hàng Chính sách – Xã hội, Ngân hàng NN&PTNT đã mở rộng đối tượng cho vay trên địa bàn xã tạo công ăn việc làm cho người lao động. Hằng năm doanh số cho các hộ trên địa bàn vay đều tăng. Dư nợ ngân hàng và quỹ tín dụng đến đầu năm 2020  là 74,1 tỷ đồng.Trong đó NHNN&PTNT là 61 tỷ đồng; NHCSXH 12 tỷ đồng; Quỹ tín dụng SCF là 1,1 tỷ đồng.
2.5. công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.
Tăng cường thực hiện việc quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, công tác kiểm kê đất đai theo định kỳ, tiếp nhận và thực hiện thủ tục tặng cho, chuyển nhượng, đính chính, tổ chức kiểm tra, đo đạc, xác minh lập hồ sơ, cấp trích lục đất 117 được 857 giấy, cấp chứng nhận đất ở cho nhân dân được 110 thửa. Chuyển đổi đất lúa kém hiệu sang trồng mía là 50,8ha. Đồng thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 05 –NQ/TU của tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; chủ động kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn, thu gom rác thải  đúng theo quy định. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang và trồng hoa thay cỏ dại ven đường tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.
2. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.
2.1. Hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao.
Công tác thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao Từng bước đổi mới về nội dung, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt phong trào xây dựng làng văn hóa,  gắn việc xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc. Tập trung chỉ đạo xây dựng làng văn hóa, hằng năm đều tiến hành sử đổi bổ sung hương ước, quy ước của làng, Chất lượng hoạt động các làng văn hóa từng bước được nâng lên, đến nay có 6/6 thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa, hằng năm có 85% số hộ trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Tổ chứcthường xuyên hằng năm ngày hội văn hóa thể thao truyền thống vào dịp Quốc Khánh 02/9. Đặc biệt là tham gia các giải thể thao của huyện xã Thạch Sơn luôn giành giải nhất môn bóng chuyền, đặc biệt trong năm 2019 tham gia hội trại VH-TT và du lịch giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của huyện Thạch Thành, xã Thạch Sơn vinh dự đạt được giải A môn văn nghệ và được chọn là tiết mục mở màn cho đêm khai mạc. Qua đó đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao được phát động, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
2.2. Công tác giáo dục và đào tạo:
Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường hằng năm đạt cao (độ tuổi 5 tuổi ra lớp Mầm non đạt 100%, Tiểu học 100%; THCS: 96% trở lên); tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp THCS đạt cao, trong 5 năm có 255 học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh, học sinh thi đậu vào các trường Đại học, cao đẳng 86 học sinh; Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung, tăng cường bảo đảm về chất lượng. Duy trì và thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; Các trường nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến;
Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được tập trung lãnh đạo, tăng cường cơ sở vật chất đến nay trường Mầm non đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I; trường Trung học cơ sở đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn vào năm 2020.
Trung tâm học tập cộng đồng đã có nhiều cố gắng, đa dạng hóa các loại hình học tập tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập (trong 5 năm đã mở được 125 lớp với 14.255 lượt người tham gia). Chủ trương xã hội hóa công tác giáo dục từng bước đi vào cuộc sống, công tác khuyến học, khuyến tài được thực hiện có hiệu quả tạo môi trường thuận lợi, huy động các nguồn lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển.
 2.3. Công tác Y tế,  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
 Đã tập trung thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 100%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 20% năm 2015, xuống còn 13,9% năm 2020. Hoạt động y học cổ truyền được phát huy. Vận động nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện được đẩy mạnh.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm ổn định từ 0,5- 0,56%, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đề ra.
2.4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội:
Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo... Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 10,3%. Đến năm 2020 còn 2,9%, giảm 7,4% so với năm 2015 (vượt kế hoạch NQ Đại hội đề ra). Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên; đến nay toàn xã có 82% nhà kiên cố, số hộ giầu 495 hộ, chiếm tỷ lệ 31%; số hộ trung bình khá 1.033 hộ, chiếm tỷ lệ 66,1%. Công tác đào tạo nghề cho nhân dân được chú trọng đạt 66,6%. Thường xuyên thực hiện tốt các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
       3.Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ trên địa bàn xã để năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới.
Công tác xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ xác định nhiệm vụ đánh giá từng tiêu chí thuận lợi và khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện. Đặc biệt là phát huy dân chủ trong việc huy động đóng góp của nhân dân làm đường giao thông nông thôn; xây dựng 500 cột đèn ven đường, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng nhà đẹp, vườn mẫu gắn với xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Kết quả tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ (bao gồm cả đầu tư xây dựng cơ bản trong dân cư) đạt 421,2 tỷ đồng, trong đó: vốn dân cư là 386 tỷ đồng; vốn nhà nước 25,7 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 9,5 tỷ đồng.
      Đến năm 2020 toàn xã có 4/6 thôn đạt 14 tiêu chí được công nhận thôn nông thôn mới đạt 66%, xã đã đạt 17 tiêu chí, Còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm:  Môi trường, cơ sở vật chất văn hoá.  Đảng ủy đang tập trung lãnh đạo 2 tiêu chí còn lại để đạt xã nông thôn mới vào năm 2020.
4. Quốc phòng được tăng cường, An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội
4.1.Công tác quốc phòng.  Trong nhiệm kỳ quacông tác giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh. Đảng ủy đã  ban hành các nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra sự ổn định chính trị cơ sở; hoàn thiện các phương án phòng thủ. Các đợt diễn tập, huấn luyện. Lực lượng dự bị động viên luôn được xây dựng và củng cố theo quy định của luật. Thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, hàng năm đều hoàn thành có chất lượng 100% chỉ tiêu giao quân (trong 05 năm có 58 công dân lên đường nhập ngũ); chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện. Công tác kê khai hưởng chính sách theo quyết định 49 của thủ tướng chính phủ được thực hiện tốt.
4.2.  Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường.
 Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đã thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của tỉnh của huyện và Đề án 375, chỉ thị số 10 và để án 1212 của UBND tỉnh thanh hóa. Thực hiện xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, khu dân cư không có tội phạm. Tập trung giải quyết các vụ việc nổi cộm; những vấn đề phức tạp, mâu thuẫn, tranh chấp, trong nội bộ nhân dân được hòa giải, không để phát sinh vụ việc lớn xay ra. Trong 05 năm đã xảy ra 36 vụ việc (trong đó công an xã đã giải quyết là 17 vụ việc, chuyển huyện là 19 vụ việc). Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Thực hiện tốt công tác thu thập dữ liệu quốc gia về khu dân cư. Tỉ lệ khu dân cư đạt chuẩn về an ninh trật tự đạt 100% so với nghị quyết đề ra.
4.3.Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm và giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 30 đơn thư (lĩnh vực đất đai là 15 đơn, lĩnh vực kinh tế là 3 đơn, chính sách xã hội là 2 đơn, hôn nhân gia đình 2 đơn, các lĩnh vực khác 8 đơn) đã giải quyết và trả lời 28 đơn (2 đơn hòa giải không thành). Thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực đúng quy định. Từ năm 2016 đến nay tiếp nhận và giải quyết 15.863 lượt hồ sơ theo quy định, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, không gây phiền hà cho nhân dân.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC